O filme

Režisérska explikácia

Hlavnou témou príbehu je strach. Ničoho sa netreba báť viac ako strachu. Naplno zaznie hneď v úvodnom akorde príbehu. Na hranici slúžia mladí vojaci. Strážia tábor mieru a musia zastreliť každého, kto by ho chcel tajne opustiť. Ich strážne veže, radary a hlavne pušiek sú otočené viac dovnútra, proti vlastným, ako na obranu vlasti. Skôr bránia, ako obraňujú. Akoby strážili obrovské väzenie veľkého socialistického tábora slobody. Vojaci majú strach. Musia plniť rozkazy. Strieľajú. Vražda sa nazýva hrdinstvom a odmena je „opušťák“.

Aj Adam má strach. Zúčastňuje sa celej akcie ako rádiolokátor, síce len cez odposluch, ale keby nebolo jeho, narušiteľa hranice by možno nikto nezachytil. Strach a všetko čo s nim súvisí, v rozličných polohách, dokonca aj žánroch, plynie počas celého príbehu. Náhľad tragický, strieda situácia s náhľadom komickým, ale téma je stále tá istá. Je cenné baviť sa na strachu, na vlastnej zbabelosti, na tých, ktorých sme sa báli. Najlepšie filmy sú disciplinované vždy o jednom. Rozmanitosť v jednote, alebo jednota v rozmanitosti. Biblický Adam zhrešil. Výdatne mu pritom pomáhala Eva. Aj v príbehu eŠteBáka je tomu tak. Jeho frajerka a neskôr manželka sa tiež volá Eva. Večný príbeh, večne aktuálny.

Je zrejmé, že Ľubomír Slivka svojho eŠteBáka modeloval na základe štúdia autentických archívnych materiálov. V každom detaile cítiť, že sa v zobrazovanom prostredí vyzná. Na rozdiel od Adama, mašinérii strachu, vidí pod povrch. Ťaživú tému našťastie vykúpi obrátenie. Ten čo prenasledoval, je prenasledovaný. Ten čo ohrozoval, je ohrozený. Naskytá sa otázka odpustenia. Často vravíme – to sa neodpúšťa, ale keď učeníci prosili Krista, aby ich naučil modliť, medzi iným vravel : „...a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim...“ To znamená, že koľko dokážeme odpustiť, toľko i nám môže byť odpustené.

Nič nie je jednoduché. Najmä ak má postava pravdivo prejsť obrovským vývojom, uvedomením, pokáním a činom. To Adama posilnilo a dodalo mu odvahu prekonať svoj smrteľný strach a zápasiť o životy druhých. Rytmus rozprávania príbehu je strhujúci. Skratky zrýchľujú, ale nesmieme sa stratiť, opustiť hlavnú tému. Myslím, že už príprava technického scenára oddelí ilustratívne od dejotvorného. Budem sa snažiť zachytiť všetky kontrastné a zrkadlové situácie, ktoré pomáhajú vytvoriť oblúk príbehu a pripraviť myseľ pre možnú katarziu.

Juraj Nvota

Príbeh

eŠteBák je film, inšpirovaný a vychádzajúci zo štúdia autentických archívnych materiálov. Zajímavé téma a zapracování ocenil i Karlovarský filmový festival, na ktorom bude zaradený v nesúťažný sekcii.

Film eŠteBák je založený na skutočnom príbehu občana z Československa, podľa archívu z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Adam bol rádioamatérom, ktorý sa dostal do centra záujmu útvaru pre Štátnu bezpečnosť (ŠtB). Je to trpká komédia o človeku, ktorého hrdinstvo spočíva v tom, že sa napriek okolnostiam usiluje bojovať proti totalitnému režimu. Mladý rádioamatér Adam po absolvovaní základnej vojenskej služby na českej komunistickej hranici so západným Nemeckom pracuje ako dispečer na športovom letisku, kde zažíva i vpád vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Aby zachránil svoju lásku Evu voči represiám ŠTB, podpíše “Zmluvu s diablom”. Uvedomuje si, že teraz je tajným agentom a jeho úlohou je identifikovať a odpočúvať potenciálnych nepriateľov štátu a nájsť na nich usvedčujúce dôkazy o ich rozvratnej činnosti. Zistí však, že i on je cieľom odpočúvania a snaží sa nájsť odpoveď na otázku, prečo. Pátra vo svojej minulosti a uvedomí si, že počas vojenskej služby bol svedkom neprimeraného zlikvidovania narušiteľa štátu…

Vo filme eŠTeBák sa mieša tragický pohľad s komickým, ale téma ostáva stále rovnaká.